Šveitsi grupi Zehnder tootevalik hõlmab kogu ventilatsioonisüsteemi disainvõredest ja hügieenilise antistaatilise sisepinnaga torustikesüsteemidest kõrge energiaefektiivsusega passiivmaja ventilatsiooniseadmete ja maasoojusvahetiteni.

Kavandamine

Kvaliteetne ventilatsioonisüsteem algab õigesti kavandatud õhuvahetusest. Õhuvahetuse kavandamisel võib lähtuda mitmetest normatiividest. Eestis on ventilatsioonisüsteemide kavandamise aluseks enamjaolt EVS. Passiivmaja ehitusel on vajalik võtta aluseks aga juba spetsiaalsed passiivmaja normatiivid. Allpool on toodud Zehnder ventilatsioonisüsteemide põhjal väljendatud lihtne kavandamismanuaal: Zehnder projekteerimismanuaal.pdf

Zehnder energiatagastusega ventilatsiooni toimimise põhimõtted

Tsentraalne energiatagastusega ventilatsioonisüsteem kavandatakse eluhoonetes selliselt, et nö niisketest ruumidest (vannitoad, WC-d, köök, majapidamisruum) tagatakse väljatõmme ja eluruumidesse (elutuba, magamistoad, sauna eesruum) värske õhu sissepuhked. Väljatõmbed rajatakse alati ruumi kõrgemasse tsooni seinal või laes. Sissepuhked võib teostada kas sissepuhkeplafoonidega laest või näiteks spetsiaalsete põranda või seina disainvõredega.

Soojusvaheti toimimine ja külmakaitse

Majast välja tõmmatav ruumi temperatuuril saastunud õhk kantakse samaaegselt väljast võetud sissepuhuõhuga läbi keskventilatsiooniseadme soojusvaheti teine teisel pool soojusvahetusplaate.

  • õhuvooluhulkade disbalanss (agregaat vähendab sissepuhutava õhu hulka perioodiliselt, jättes väljatõmbe õhuvooluhulga samaks, tagamaks suurema sooja õhu osakaalu vahetis);
  • soojendatakse ventilatsiooniagregaadi õhuvõttu määral, mis väldib vaheti külmumist või juhitakse suvise möödaviiguga õhuvõtt vahetist mööda, otse sissepuhkesse ning soojendatakse seejärel sissepuhke õhku määral, mis tagab kasutusmugavuse;
  • efektiivseim ja energiasäästlikum on külmumiskaitse eelkütte teel vastavalt seadme külmumispiirile.
Järelteenindus
+372 60 800 07