Igapäevaelu toimetuste juures ei pööra me piisavalt tähelepanu heale sisekliimale oma eluruumides. Paljude meie tervise ja enesetunde murede põhjuseks on ülemäära kõrgeks kippuv CO2 tase. Zehnder pakub teile lahendust!

Uuel sensortehnoloogial põhinev Zehnder CO2 monitooringu süsteem tagab optimaalse täpsuse ja ventilatsiooni juhtimise. Koostöös Zehnder ventilatsiooniseadmega on võimalik juhtida hoone õhuvahetust kõige kriitilisema ruumi CO2 taseme järgi (näiteks öösel magamistuba ja päeval kodukontor, elutuba).


Kuidas töötab CO2 taseme järgi juhtimine?

  • Seadistatakse minimaalne õhuvahetuse määr mis peab alati olema tagatud.
  • Seadistatakse CO2 tase, millest alates ventilatsioonisüsteem saab aru, et on vaja suurendada õhuvahetust.
  • Seadistatakse maksimaalne õhuvahetuse väärtus milleni ventilatsiooniseade õhuvahetust suurendab.


Ruumide kaupa vajaduspõhise ventilatsioonisüsteemi juhtimisega CO2 taseme järgi on võimalik vältida üle- ja alaventileerimist. Õhuvahetus väheneb kui seda ei ole vaja ja intensiivistub kui tekib selleks vajadus.

Järelteenindus
+372 60 800 07