Hooldusinformatsioon

Meie tehnikud teostavad soojuspumpade, jahutusseadmete ja ventilatsioonisüsteemide hooldust.

 

Ventilatsiooni hooldus

Ventilatsiooni süsteemi hooldust võiks teostada minimaalselt kaks korda aastas. Päästeamet nõuab, et ventilatsioonisüsteemide hooldus viidaks läbi vähemalt üks kord aastas.
 

Õhk – vesi soojuspumba hooldus

Hooldust teostada minimaalselt kord aastas koos boileris asuva kaitseanoodi kontrolliga.
 

Õhk – õhk soojuspumba hooldus

Hooldust teostada minimaalselt kord aastas.
 

Konditsioneeri hooldus

Hooldust teostada minimaalselt kord aastas.
 

Maasoojuspumba hooldus

Hooldust teostada minimaalselt kord aastas koos boileris asuva kaitseanoodi kontrolliga.
 

 
 
Hinnaki enim soovitud- või eritööde kohta: